บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก “บริษัท SIAM SHOWA T&T จำกัด” เป็น “บริษัท SIAM RESONAC T&T CO.,LTD จำกัด” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

On January 3,2023 . We changed our company name from ” SIAM SHOWA T&T CO.,LTD” to “SIAM RESONAC T&T CO.,LTD”

 • About us
 • Products
  • Industrial Gas
   • ▶O2 ▶N2 ▶Argon ▶CO2 ・Dry Ice ▶Supply Equipment with Consulting
  • Refrigerant Gas
   • ▶R419A ▶R32 ▶1234yf ▶Next Generation Refrigerant
  • Equipment for Prodution
   • ▶Dryice Blasting machine(Cold jet) ▶Dryice Equipment for Part (Cold Jet)
   • ▶Deflashing Machine ▶Carbononbacter mini ▶Freezer
  • Other
   • ▶Molecular Sieve ▶Alumina・Aluminum Hydroxide ▶Industrial Glue

MENU