ตามที่ท่านได้ให้บริษัท Siam Showa T&T จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการซื้อขายแก่ท่านนั้น บริษัทขอขอบพระคุณที่ท่านได้ไว้วางใจดังกล่าว และบริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบ บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมเป็น “บริษัท Siam Resonac T&T จำกัด” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Newly Integrated Company “Resonac” to Start on Jan.1, 2023
Siam Showa T&T (SSC) announces its integration with Showa Denko Materials Co., Ltd. (SDMC) effective on January 3, 2023 to establish “Resonac,” following approval at today’s extraordinary general meetings of shareholders.

MENU