Molecular Sieve (สารดูดความชื้น หรือที่เรียกกันว่าซีโอไลต์สังเคราะห์) เป็นตัวดูดซับความชื้น
เหมาะสำหรับใช้งานในกระบวนการทำให้แห้ง (Dehydration) ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
หรือ กระบวนการกำจัดกลิ่นในสารขับดัน (Propellant) ในการผลิตสินค้าจำพวกกระป๋องสเปรย์
(Aerosol spray) เป็นต้น

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทในเครือ Resonac Group ของเรานั้นได้ผลิตและจัดจำหน่ายสารดูดความชื้น
มากว่า 50 ปี ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสารดูดความชื้น เกรดสินค้า และให้คำปรึกษา
เรื่องราคาเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน

Grade : 3A, 4A, 5A, 13X ทั่วไปและชนิดพิเศษ  (โปรดติดต่อฝ่ายขายของบริษัท)