มีอนุภาคเป็นทรงกลม มีความบริสุทธิ์สูง พัฒนาด้วยเทคโนโลยีระดับสูง

ลักษณะเฉพาะ

  1. อนุภาคทรงกลม
  2. มีความไหลลื่น อุ้มน้ำได้ดี
  3. มีความบริสุทธิ์สูง
  4. มีการกระจายตัวได้ดี เนื่องจากเป็นอนุภาคทรงกลม
  5. มีค่านำความร้อนสูง
  6. ทนต่อการเสียดสี
CB-P02
CB-A20S
CB-A30S
CB-A40