อลูมินาเป็นผงสีขาวที่สกัดและกลั่นจากอะลูมิเนียมธรรมชาติ
มีจุดหลอมเหลวสูง มีความเสถียรทางเคมี มีการนำความร้อนสูง และเป็นฉนวนไฟฟ้า
ดังนั้นจึงใช้เป็นวัสดุโดยพื้นฐานของเซรามิกชั้นดี นำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น ฉนวน, พื้นผิว IC, สารกัดกร่อน, ฟันเทียม เป็นต้น


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

GradeParticle size
(μm)
ApplicationFeature
Normal60Porcelain, RefractoryGeneral grade
Fine4.7InslatorHigh compressed bulk density and high thermal reactivity
Super Fine1.0ReractoryExcellent sintering activity
Low Soda60InslatorRaw material for resistance insulators and heat-resistant porcelain
Thermally Reactive0.52IC BoardAbrasion-resistant, high-strength ceramic raw material