บริษัท เรโซแนค ที แอนด์ ที จำกัด  

บริษัท สยามเรโซแนค ทีแอนด์ที จำกัด หรือ “SRC ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2546 บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย Resonac Gas Products Co., Ltd. ผู้นำในการผลิตเครื่องจักรหลากหลายชนิด, คาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องจักอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

” SRC ”  เริ่มต้นด้วยเงินทุน 3,000,000 บาท และพัฒนาขึ้นจนปัจุบันด้วยเงินทุน 18,000,000 บาท ธุรกิจของเราได้แก่การผลิตและการตลาดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซอุตสาหกรรม, สารทำความเย็น, เครื่องระเบิดน้ำแข็งแห้ง, เครื่องกำจัดครีบยาง, กระบวนการแช่แข็งอาหาร และอุปกรณ์อื่นๆเกี่ยวกับก๊าซ ผู้ถือหุ้นของของเราคือ Resonac Gas Products Co., Ltd., Bangkok Mizuho Holding Co., Ltd., Thai Japan Gas Co., Ltd. และอื่นๆ 

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด และตอบสนองความคาดหวังทั้งหมดผ่านการบริการและเทคโนโลยีไปพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

.. Go to Resonac Gas Products >> 

หลักการบริหารของบริษัท 

  • เราทำบริษัทเกี่ยวกับก๊าซที่เป็นประโยชน์ 
  • เรารักษาเสถียรภาพและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
  • เราตั้งใจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและยกระดับเทคโนโลยีดั้งเดิม 
  • เราพัฒนาบุคคลและใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างสังคมที่สดใส