สำนักงานใหญ่ 317 อาคารกมลสุโกศล, ชั้น 11, ถนน สีลม, แขวง สีลม, เขต บางรัก กรุงเทพ 10500 
    โทรศัพท์ +66 (0) 2 635 5411-3, แฟกซ์ +66 (0) 2 635 5434 
  ก่อตั้งเมื่อ 17 มกราคม 2546 
  เงินทุน 18,000,000 บาท 
  กรรมการผู้จัดการ 
     

ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ได้ตามข้างล่างนี้:

โทรศัพท์ : +66 (0)2 635 5411-3 แฟกซ์ : +66 (0)2 635 5434

อีเมล์ : info@srctt.co.th

ผู้รับผิดชอบชาวญี่ปุ่น: Suzuki