สำนักงานใหญ่ 317 อาคารกมลสุโกศล, ชั้น 11, ถนน สีลม, แขวง สีลม, เขต บางรัก กรุงเทพ 10500 
    โทรศัพท์ +66 (0) 2 635 5411-3, แฟกซ์ +66 (0) 2 635 5434 
  ก่อตั้งเมื่อ 17 มกราคม 2546 
  เงินทุน 18,000,000 บาท 
  กรรมการผู้จัดการ คุณยาซุฮิสะ โคทานิ 
      

ที่อยู่ 

317 อาคารกมลสุโกศล, ชั้น 11, ถนน สีลม, แขวง สีลม, เขต บางรัก, กรุงเทพ 10500  

โทรศัพท์: +66 (0) 2 635 5411-3, แฟกซ์: +66 (0) 2 635 5434