เราจัดหาและซัพพลายก๊าซอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด อาทิ เช่น

  • ฮีเลียม (He)
  • ไนโตรเจน (N2)
  • ออกซิเจน (O2)
  • อาร์กอน (Ar)
  • คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  • ไฮโดรเจน (H2)
  • แอลพีจี (LPG)
  • อื่นๆ (โปรดติดต่อฝ่ายขายของบริษัท)